Organisatie

Lions Club Deventer Zuid maakt deel uit van Lions International: een internationale organisatie van serviceclubs die in 1917 in de Verenigde Staten werd opgericht en momenteel bijna 1,5 miljoen leden
telt in ca. 190 landen.

Lions Club Deventer Zuid is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die is opgericht op
30 september 1986. Het bestuur van de club bestaat uit 5 leden, te weten:
de president (voorzitter), vice-president, secretaris, penningmeester en de vorige president.

Doel
Het doel van Lions Club Deventer Zuid is het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid
tussen mensen waar ook in de wereld en het dienen van het algemeen welzijn van de samenleving en daarnaast het verenigen van de leden door banden van vriendschap en wederzijds begrip.

Lidmaatschap
In beginsel kan iedereen lid worden van Lions Club Deventer Zuid op uitnodiging van één of meerdere
clubleden. Om onze activiteiten op alle gebieden door onze eigen leden te kunnen organiseren streven
wij naar een zo divers mogelijke samenstelling van beroepen, functies en leeftijdscategorieën.